Sezóna 2014 na hradech a zámcích Olomouckého kraje – hrad Bouzov, zámek Jánský Vrch, skanzen v Příkazích, hrad Šternberk, zámek Velké Losiny

Návštěvnická sezóna 2014 přála našim památkám. Od ledna do prosince 2014 navštívilo památkové objekty (hrad Bouzov, zámek Jánský Vrch, skanzen v Příkazích, hrad Šternberk, zámek Velké Losiny) v Olomouckém kraji ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži 224 655 návštěvníků.

Největšími lákadly pro návštěvníky byly tradiční kulturní akce na památkách, jako je zahájení sezóny, Velikonoce, advent a Vánoce nebo večerní a noční prohlídky, květinové výstavy, divadelní a hudební vystoupení.

V roce 2014 začal Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži spolupracovat s úřady práce ČR na projektu „Zabezpečování odborné praxe osob do 30 let v organizačních složkách státu a příspěvkových organizací“. Cílem projektu je za finanční podpory ÚP ČR získání odborné praxe pro uchazeče o zaměstnání, a to v zaměstnání v absolvovaném oboru či specializaci nebo v příbuzných oborech. Zabezpečení získání odborné praxe umožní ÚP ČR prostřednictvím agentur práce, kterým je na základě ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti umožněno zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele. Zaměstnavatel je agentura práce, organizační složka státu je uživatelem. V loňském roce Národní památkový ústav v Kroměříži umožnil přímo na Územní památkové správě v Kroměříži a na památkových objektech v její správě odbornou praxi čtrnácti absolventům. Spolupráce s ÚP ČR pokračuje i v letošním roce.

Státní hrad Bouzov navštívilo během roku 2014 celkem 104 919 návštěvníků

(v roce 2013 to bylo 91 341 návštěvníků).

Na Bouzově si návštěvníci několik víkendů sezóny zpestřili akcí „Na filmovém plátně“, kdy mohli vidět několik pohádek a filmů. Bohatý program s orientální tématikou na I. nádvoří představil v červenci „Víkend s princeznou Šahrazád“. A velký středověký jarmark, hry pro děti, karneval či dobová řemesla proběhly již tradičně v srpnu v rámci „Bouzovského mumraje aneb Markraběte Jošty turnaje“.

Státní zámek Jánský Vrch navštívilo během roku 2014 celkem 27 515 návštěvníků

(v roce 2013 to bylo 25 174 návštěvníků).

Od května do konce září byla na zámku Jánský Vrch instalována výstava „Loutky a loutková divadla“ ze soukromé sbírky Marie a Pavla Jiráskových. Dětem byly věnovány květnové kostýmované prohlídky, kdy si mohly nejen děti zapůjčit historický kostým a prožít odpoledne jako zámecké panstvo. Od května byl nově otevřen prohlídkový okruh „Zámecká půda“. Jde o fyzicky náročnější trasu určenou pro návštěvníky starší 10 let.

Soubor staveb lidové architektury v Příkazích navštívilo během roku 2014 celkem 6 184 návštěvníků

(v roce 2013 to bylo 3 887 návštěvníků).

V loňském roce byla položena nová šindelová krytina na stodole v ceně cca 1 mil. korun.

Státní hrad Šternberk na Moravě navštívilo během roku 2014 celkem 54 299 návštěvníků

(v roce 2013 to bylo 47 179 návštěvníků)

Prohlídková trasa byla v roce 2014 obohacena o unikátní soubor Mullerových map ze sbírky soukromého sběratele a samostatná výstava papírových modelů hradů a zámků včetně komentovaných prohlídek. Na hradě Šternberk proběhlo v loňské sezóně několik desítek kulturních akcí pro děti i dospělé. Úspěšné byly zejména speciální dětské prohlídky nazvané „Technika je všude kolem nás“. Program o technickém zázemí hradu a každodenním životě jeho obyvatel byl určen dětem v předškolním a mladším školním věku. Interaktivní program aktivně zapojil děti do prohlídky. Významnou akcí bylo i open air baletní představení „ Romeo a Julie“ v podání souborů Moravského divadla v Olomouci s mezinárodní účastí sólistů baletu. Představení se uskutečnilo v rámci programu „Šternberské kulturní léto pod hvězdami“. Několikrát během sezóny proběhly další dětské prohlídky „Cestovatelé v čase“.

Státní zámek Velké Losiny navštívilo během roku 2014 celkem 31 738 návštěvníků

(v roce 2013 to bylo 28 149 návštěvníků).

Na začátku roku proběhla na zámku rozsáhlá reinstalace I. prohlídkové trasy. Nově vznikla honosná ložnice Jana Jáchyma z počátku 18. století nebo tzv. kunstkomora a řada dalších místností dostaly nový vzhled. Státní fond kultury přispěl částkou 45 tisíc Kč na opravu podnoží kabinetu ze 16. století a komodového podnoží vargueňa ze 16. století. V závěru sezóny se na zámek vrátily vzácné barokní saně Juliány z Opersdorfu po náročném restaurování. V květnu navštívil zámek Ian Kennaway, přední zaměstnanec National Trustu ve Velké Británii. Vyjádřil svůj obdiv ke kvalitě kolekce kůže a textilu v zámeckých sbírkách, která je dle jeho slov v Evropě velmi ojedinělá.

Pro návštěvníky bylo připraveno několik speciálních večerních prohlídek a akcí. Například výstava kostýmů z českých pohádek pod názvem „Zpátky do pohádky“. V červenci se na zámku uskutečnil zámecký bál, který se stal nejvýznamnější akcí sezóny. Mimořádně bylo návštěvníkům několikrát v sezóně zpřístupněno II. patro vysokého zámku, kde se nachází zámecká márnice a pokoj Pramáti.

V roce 2014 byla zámku poskytnuta dotace ve výši 10,6 mil Kč na rekonstrukci objektu kočárovny, která bude dokončena v letošním roce.