Sezóna 2014 na hradech a zámcích Zlínského kraje – hrad Buchlov, zámek Buchlovice, Arcibiskupský zámek v Kroměříži, zámek Vizovice

Návštěvnická sezóna 2014 přála našim památkám. Od ledna do prosince 2014 navštívilo památkové objekty (hrad Buchlov, zámek Buchlovice, Arcibiskupský zámek v Kroměříži, zámek Vizovice) ve Zlínském kraji ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži 304 721 návštěvníků.

Největšími lákadly pro návštěvníky byly tradiční kulturní akce na památkách, jako je zahájení sezóny, Velikonoce, advent a Vánoce nebo večerní a noční prohlídky, květinové výstavy, divadelní a hudební vystoupení.

V roce 2014 zahájil Národní památkový ústav projekt na podporu méně navštěvovaných památkových objektů – Neobjevené památky. Projekt Neobjevené památky nabízí soubor 33 jedinečných, přesto doposud návštěvnicky nedoceněných památek, které veřejnosti nabídnou dosud neokoukané krásy a zajímavosti. Vybraný soubor hradů, zámků, klášterů, hradních zřícenin a sakrální architektury zastupuje památky Čech, Moravy i Slezska. V rámci projektu byla v roce 2014 veřejnosti umožněna účast v zajímavých soutěžích, zábavně-vzdělávacích programech a sběratelských edicích. Ze zlínských památkových objektů byl do projektu zapojen zámek Vizovice.

V roce 2014 začal Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži spolupracovat s úřady práce ČR na projektu „Zabezpečování odborné praxe osob do 30 let v organizačních složkách státu a příspěvkových organizací“. Cílem projektu je za finanční podpory ÚP ČR získání odborné praxe pro uchazeče o zaměstnání, a to v zaměstnání v absolvovaném oboru či specializaci nebo v příbuzných oborech. Zabezpečení získání odborné praxe umožní ÚP ČR prostřednictvím agentur práce, kterým je na základě ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti umožněno zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele. Zaměstnavatel je agentura práce, organizační složka státu je uživatelem. V loňském roce Národní památkový ústav v Kroměříži umožnil přímo na Územní památkové správě v Kroměříži a na památkových objektech v její správě odbornou praxi čtrnácti absolventům. Spolupráce s ÚP ČR pokračuje i v letošním roce.

Návštěvnická sezóna začíná obvykle 1. dubna, ale protože v roce 2014 šlo o všední den a v dubnu jsou památky otevřené jen v rámci objednávek a rezervací, tak jsme na památkách otevřeli v rozmezí 29. března až 5. dubna 2014. A hned první měsíc sezóny byl úspěšný, hrad Buchlov navštívilo 8 440 návštěvníků, zámek Buchlovice 8 156 návštěvníků, Arcibiskupský zámek v Kroměříži 9 320 návštěvníků a zámek Vizovice 994 návštěvníků.

Státní hrad Buchlov navštívilo během roku 2014 celkem 77 838 návštěvníků

(v roce 2013 to bylo 63 845 návštěvníků).

V sezóně 2014 probíhala na Buchlově nejen základní údržba a drobné opravy této středověké památky, ale na podzim 2014 byla zahájena rekonstrukce barokního tanečního sálu. Rekonstrukce mohla být zahájena díky příspěvku z Ministerstva kultury ve výši 883 tisíc Kč. V roce 2015 bude rekonstrukce pokračovat dokončením podlahy, omítek stěn a stropů a reinstalací předmětů dle expozice z první republiky, kdy sál byl nazýván „tančírnou“ za hrabat Berchtoldů. Předpokládá se, že v roce 2016 by mohl taneční sál být otevřen návštěvníkům. Celkové náklady včetně stavebních i restaurátorských prací se vyšplhají na cca 6 mil. Kč.

Již třetí rok úspěšně probíhaly na Buchlově speciální dětské prohlídky, které nejmladším návštěvníkům přiblíží historii pro ně tím nejpřijatelnějším způsobem bez nezajímavých dat a letopočtů. Během července a srpna si dětský prohlídkový okruh užilo více než 7,5 tisíce dětí. Rekordní návštěvnost zaznamenala akce Buchlovské u kování (12. – 13. 7.), 8. ročník mezinárodního kovářského sympózia navštívilo více než 5000 lidí. Úspěšná byla i akce „V erbu tří pruhů – tajemství středověku – páni z Kunštátu na Buchlově“ plná vystoupení šermířských skupin, středověkého tance a hudby nebo výstavy historických kostýmů na prohlídkové trase.

Státní zámek Buchlovice navštívilo během roku 2014 76 652 návštěvníků

(v roce 2013 to bylo 74 194 návštěvníků).

I na zámku v Buchlovicích probíhaly v roce 2014 opravy a údržba areálu, jehož součástí je barokní zahrada. Největší úspěch měly na zámku v Buchlovicích květinové výstavy, výstava tulipánů v dubnu a výstava růží v červenci. Výstavu „Tulipománie“ navštívilo více než 5,5 tisíce návštěvníků a výstavu „Růže na zámku“ téměř 2 tisíce návštěvníků. Speciální prázdninový program „Pondělky patří dětem“ si užilo přes 200 dětí, které pobavilo hrané i loutkové divadlo, bludiště v zámeckém parku nebo pravé zámecké omalovánky.

Arcibiskupský zámek v Kroměříži navštívilo během roku 2014 130 549 návštěvníků

(v roce 2013 to bylo 107 604 návštěvníků).

Největší a současně nejvýznamnější akcí bylo pro kroměřížský zámek a jeho zahrady dokončení poslední etapy projektu Národního centra zahradní kultury v Kroměříži, a tím bylo otevření obnovené Květné zahrady na začátku září. Dokončením obnovy Květné zahrady byla dovršena realizační fáze projektu Národního centra zahradní kultury v Kroměříži (NCZK), který byl zahájen v roce 2010 a z Integrovaného operačního programu 5.1 „Vracíme památky do života“ získal celkovou dotaci ve výši téměř 337 miliónů Kč.

Květná zahrada

V rámci projektu NCZK došlo především k památkové obnově dnes nepřístupných částí zahrady – tzv. Holandské zahrady a Menažérie zahrnující prostor zahradnictví, Králičího kopce a Ptáčnice. Poté navázala obnova Pstružích rybníků ve Štěpnici, ošetření části vysokých živých tvarovaných stěn a obnova části mlatových cest v zahradě. Za účelem vytvoření zázemí pro edukační aktivity NCZK byl upraven vstupní objekt čestného dvora Květné zahrady a opravy se dočkal také navazující Palmový a Velký skleník. V rámci realizace projektu nebyla Květná zahrada návštěvníkům uzavřena, naopak pro zájemce byly připravovány prezentace probíhajících prací v rámci speciálních komentovaných prohlídek zahrady s průvodcem. Celkové náklady na realizaci této části projektu by měly činit 230 mil. Kč. Otevření obnovené Květné zahrady proběhlo o víkendu 6. – 7. září 2014 v rámci barokní slavnosti Hortus Magicus.

Státní zámek Vizovice navštívilo během roku 2014 19 682 návštěvníků

(v roce 2013 to bylo 15 374 návštěvníků).

Úspěch u návštěvníků na zámku ve Vizovicích opět měly speciální prohlídky „Panská služba, žádný med“, které proběhly ve dvou termínech a taky květinové slavnosti Rosa Mariae – výstava květinových vazeb na Státním zámku ve Vizovicích, na počest Smila z rodu Kunštátů, kterou zhlédlo téměř 700 návštěvníků.

V roce 2014 byla na zámku ve Vizovicích po dvouleté rekonstrukci dokončena revitalizace zámecké kaple s uměleckou výzdobou mistra moravského sochařství Ondřeje Schweigela. Kaple, vystavěná v 70. letech 18. století, se dočkala celkové stavební obnovy a částečně také restaurování některých umělecko řemeslných prvků vnitřní výzdoby. Statické zajištění, odvlhčení a likvidace dřevokazného hmyzu byly hlavní úkoly, které musely být vyřešeny a spolu s nimi pak obnova omítek, výmalby, původní štukové výzdoby či truhlářských prvků. Ze získané dotace byly restaurovány veškeré umělé mramory, rukama restaurátorů prošly zlacené rámy oltářních obrazů, monstrance a svatostánek hlavního oltáře se všemi prvky ústředního reliéfu Nanebevzetí Panny Marie. Od dob svého vzniku se tedy zámecká kaple ve Vizovicích poprvé vrací k původní barevnosti v elegantní bílo šedé kombinaci, v níž zlacené prvky oltářů, obrazových rámů a plastik vytvářejí mimořádnou podívanou.