Hrady a zámky objevované a opěvované

Milovnící hradů a zámků mohou obdivovat mobiliář z těchto objektů na unikátní výstavě v Jízdárně Pražského hradu nazvané „Hrady a zámky objevované a opěvované“. Výstavu pořádá Národní památkový ústav ve spolupráci se Správou Pražského hradu a jejím cílem je představit na jednom místě a v jednom čase to nejcennější z tisícileté historie českých a moravských hradů a zámků.

Pokud zmíníme alespoň malou část exponátů poskytnutou ze sbírek ÚPS na Sychrově, musíme jmenovat hodiny ze 17. století v podobě mechanické orlice, která každou hodinu koulí očima a mává křídly (zámek Hrádek u Nechanic), renesanční epitaf Jana Jetřicha ze Žerotína (zámek Opočno), unikátní portrét Františka Antonína Šporka od malíře Petra Brandla (hrad a zámek Frýdlant), vzorovou ukázkou romantické sentimentální malby z poloviny 19. století je obraz s námětem Jáchyma Ondřeje Šlika loučícího se před popravou, který pochází ze sbírek zámku Hrubý Rohozec. Své zastoupení zde má i hospital Kuks – alegorií Pýchy Matyáše Bernarda Brauna. Raritou je také maketa ploskovického zámku zhotovená z netradičního materiálu – chlebového těsta (pochází ze zámku Zákupy). Příznivce zbraní potěší vystavená zbroj ze zámků Opočno a Frýdlant. Exponátů je celkově na výstavě přes 600 a poprvé se tak na jednom místě představuje to nejcennější z 60 objektů ve správě NPÚ a dalších významných paměťových institucí.

Expozice je členěna do deseti tematických bloků, doprovázených prostřednictvím audiotechniky literárními, básnickými nebo hudebními reflexemi s komentářem. Výstava probíhá od 19. 12. 2014 do 15. 3. 2015. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin, základní vstupné 150 Kč.

http://www.npu.cz/hrady-objevovane/