Dětský Velikonoční jarmark 2015 na hradě Šternberk

Hrad Šternberk celoročně připravuje pro návštěvníky zajímavé kulturní i společenské akce. Tradičně jednou z prvních událostí nové sezóny je dětský VELIKONOČNÍ JARMARK. Jarmark se uskuteční v sobotu 4. Dubna 2015. Začátek je naplánován na 10.00 a konec na 16.00 hodin. V prostorách hradu, nádvoří i hradního parku můžete strávit příjemný den plný zábavy. Vstupné na jarmark činí symbolických 30kč, nejmenší děti do 3 let mají vstupné zdarma. Při zakoupení vstupenky na prohlídku hradu, je vstup na sobotní jarmark zdarma.

Ve vnitřních i venkovních prostorách hradu budou připraveny ukázky výroby tradičních velikonočních předmětů. Nejen děti uvítají možnost vyzkoušet si pletení pomlázek, zdobení kraslic nebo výrobu rozličných velikonočních dekorací, které si následně odnášejí domů. Vše pod vedením profesionálních i amatérských řemeslníků a umělců. Pro neposedné děti připravujeme aktivnější doprovodný program v hradním parku. Po celý den bude možno zakoupit občerstvení a nejen dospělí návštěvníci jistě ocení možnost nákupu velikonočních doplňků. Pro návštěvníky budou připraveny dva druhy prohlídek hradu. Klasické prohlídky hradu začínají vždy v celou hodinu, speciální velikonoční prohlídky v půl.

Hrad Šternberk bude otevřen i během velikonočních prázdnin. Ve čtvrtek 2. a pátek 3. dubna od 10 do 16 hodin a v neděli 5. 4. A na velikonoční pondělí 6. 4. od 10 do 17 hodin.

Všichni návštěvníci si mohou vybrat ze dvou druhů prohlídek. Mohou absolvovat klasickou prohlídku malého či velkého okruhu za standardní vstupné. Nebo můžete upřednostnit speciální Velikonoční prohlídku, která bude zaměřena mimo historie hradu především na velikonoční zvyky a tradice. Vstupné na velikonoční prohlídky činí 100Kč pro dospělé osoby, snížené vstupné činí 70Kč a rodinné 270Kč. Více o prohlídkových trasách, cenách vstupného a mnoho dalších informací naleznete na www.hrad-sternberk.cz.  Těšíme se na vaši návštěvu.

hrad sternberk

Hrad Šternberk, původně obranné středověké sídlo s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního paláce, láká návštěvníky nevšední atmosférou. Půvabné kulisy hradu potom tvoří okolní lesopark a dnešní podhradí.