Smyslů plný hrad: speciální prohlídky pro nevidomé a slabozraké na hradě Buchlově

V pondělí 20. června se na hradě Buchlově uskutečnily speciální prohlídky, které zohledňovaly vzdělávací potřeby nevidomých a slabozrakých. Zúčastnilo se jich téměř dvě stě návštěvníků z celé Jižní Moravy. K dispozici byl také haptický půdorys hradu s popisky v Braillově písmu.

Běžně vedené prohlídky památkových objektů dostatečně nezohledňují vzdělávací potřeby nevidomých a slabozrakých, s nimiž souvisí především kompenzace jejich handicapu příležitostmi dotýkat se vystavovaných předmětů, přizpůsobení výkladu či tempa prohlídky. Z tohoto důvodu se rozhodli pracovníci Národního památkového ústavu připravit pro tyto milovníky památek speciální prohlídku. Jejím hlavním cílem bylo zprostředkovat nevidomým a slabozrakým historii hradu Buchlova, jeho charakter, vybrané prostory a detaily i každodennost života na hradě. Kromě popisného výkladu nechyběla příležitost dotýkat se originálních vystavených předmětů i zdiva hradu; dále pak připravených replik zbroje, dobových oděvů a nádobí.

Zvláštní pozornosti se těšil haptický půdorys hradu s popisky v Braillově písmu, který pro program vytvořilo občanské sdružení Vide Manibus specializující se na vytváření reliéfní grafiky pro nevidomé. Účastníci programu mohli v černé kuchyni ochutnat placky, jejichž vůně zaplnila celé nádvoří. V bývalé hradní kapli si připomenuli původní funkci tohoto prostoru prostřednictvím zpěvu. V Rytířském sále si mohli zatančit tanec branle. Akcent byl kladen na zapojení různých smyslů návštěvníků, což dalo i název celému projetu Smyslů plný hrad. „Daří-li se takto účinně nevidomým a slabozrakým hrad zprostředkovat, pak je i z jejich hlediska nejen smyslů plný, nýbrž i smysluplný. I pro nás bylo setkání s nevidomými obohacením,“ uvedla koordinátorka celého projektu Libuše Mikulová.“

Program připravili a vedli zaměstnanci hradu Buchlova ve spolupráci s HB Collegium o.s. a Metodickým centrem pro vzdělávání v Telči (NPÚ), které také zapůjčilo repliky předmětů a pomohlo s tvorbou scénáře programu. Obec nevidomých a slabozrakých byla v tak hojném počtu zastoupena díky spolupráci s oblastními pobočkami Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Návštěvníci si program velmi pochvalovali nehledě na množství schodů, které při něm museli zdolat.

Vytvořený haptický plán hradu bude trvale k dispozici v návštěvnickém centru. Hrad Buchlov patří k jednomu z mála objektů ve správě Národního památkového ústavu, který má tuto edukační pomůcku pro návštěvníky k dispozici.

Realizace speciálních prohlídek na památkových objektech ve správě NPÚ není úplnou novinkou. Jedním z prvních takovýchto počinů byl program Naslepo hradem Křivoklátem, který se uskutečnil v roce 2008. Prohlídkám zdravotně znevýhodněných návštěvníků se dlouhodobě věnují dvě metodické centra zřízená NPÚ: metodické centrum pro vzdělávání a metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži. Jejich činnost našla vyjádření v metodikách1, vydaných v roce 2015 Národním památkovým ústavem s cílem inspirovat k vytváření příležitostí objevovat kulturní dědictví bez bariér.