Arcibiskupský zámek v Kroměříži a Květná zahrada v roce 2014

Arcibiskupský zámek v Kroměříži navštívilo během roku 2014 130 549 návštěvníků (v roce 2013 to bylo 107 604 návštěvníků).

Největší a současně nejvýznamnější akcí bylo pro kroměřížský zámek a jeho zahrady dokončení poslední etapy projektu Národního centra zahradní kultury v Kroměříži, a tím bylo otevření obnovené Květné zahrady na začátku září. Dokončením obnovy Květné zahrady byla dovršena realizační fáze projektu Národního centra zahradní kultury v Kroměříži (NCZK), který byl zahájen v roce 2010 a z Integrovaného operačního programu 5.1 „Vracíme památky do života“ získal celkovou dotaci ve výši téměř 337 miliónů Kč.

Květná zahrada

V rámci projektu NCZK došlo především k památkové obnově dnes nepřístupných částí zahrady – tzv. Holandské zahrady a Menažérie zahrnující prostor zahradnictví, Králičího kopce a Ptáčnice. Poté navázala obnova Pstružích rybníků ve Štěpnici, ošetření části vysokých živých tvarovaných stěn a obnova části mlatových cest v zahradě. Za účelem vytvoření zázemí pro edukační aktivity NCZK byl upraven vstupní objekt čestného dvora Květné zahrady a opravy se dočkal také navazující Palmový a Velký skleník. V rámci realizace projektu nebyla Květná zahrada návštěvníkům uzavřena, naopak pro zájemce byly připravovány prezentace probíhajících prací v rámci speciálních komentovaných prohlídek zahrady s průvodcem. Celkové náklady na realizaci této části projektu by měly činit 230 mil. Kč. Otevření obnovené Květné zahrady proběhlo o víkendu 6. – 7. září 2014 v rámci barokní slavnosti Hortus Magicus.