Hrad Buchlov v roce 2014

Státní hrad Buchlov navštívilo během roku 2014 celkem 77 838 návštěvníků (v roce 2013 to bylo 63 845 návštěvníků).

V sezóně 2014 probíhala na Buchlově nejen základní údržba a drobné opravy této středověké památky, ale na podzim 2014 byla zahájena rekonstrukce barokního tanečního sálu. Rekonstrukce mohla být zahájena díky příspěvku z Ministerstva kultury ve výši 883 tisíc Kč.

V roce 2015 bude rekonstrukce pokračovat dokončením podlahy, omítek stěn a stropů a reinstalací předmětů dle expozice z první republiky, kdy sál byl nazýván „tančírnou“ za hrabat Berchtoldů. Předpokládá se, že v roce 2016 by mohl taneční sál být otevřen návštěvníkům. Celkové náklady včetně stavebních i restaurátorských prací se vyšplhají na cca 6 mil. Kč.

Již třetí rok úspěšně probíhaly na Buchlově speciální dětské prohlídky, které nejmladším návštěvníkům přiblíží historii pro ně tím nejpřijatelnějším způsobem bez nezajímavých dat a letopočtů. Během července a srpna si dětský prohlídkový okruh užilo více než 7,5 tisíce dětí. Rekordní návštěvnost zaznamenala akce Buchlovské u kování (12. – 13. 7.), 8. ročník mezinárodního kovářského sympózia navštívilo více než 5000 lidí. Úspěšná byla i akce „V erbu tří pruhů – tajemství středověku – páni z Kunštátu na Buchlově“ plná vystoupení šermířských skupin, středověkého tance a hudby nebo výstavy historických kostýmů na prohlídkové trase.