Státní zámek Vizovice v roce 2014

Státní zámek Vizovice navštívilo během roku 2014 19 682 návštěvníků (v roce 2013 to bylo 15 374 návštěvníků).

Úspěch u návštěvníků na zámku ve Vizovicích opět měly speciální prohlídky „Panská služba, žádný med“, které proběhly ve dvou termínech a taky květinové slavnosti Rosa Mariae – výstava květinových vazeb na Státním zámku ve Vizovicích, na počest Smila z rodu Kunštátů, kterou zhlédlo téměř 700 návštěvníků.

V roce 2014 byla na zámku ve Vizovicích po dvouleté rekonstrukci dokončena revitalizace zámecké kaple s uměleckou výzdobou mistra moravského sochařství Ondřeje Schweigela. Kaple, vystavěná v 70. letech 18. století, se dočkala celkové stavební obnovy a částečně také restaurování některých umělecko řemeslných prvků vnitřní výzdoby. Statické zajištění, odvlhčení a likvidace dřevokazného hmyzu byly hlavní úkoly, které musely být vyřešeny a spolu s nimi pak obnova omítek, výmalby, původní štukové výzdoby či truhlářských prvků. Ze získané dotace byly restaurovány veškeré umělé mramory, rukama restaurátorů prošly zlacené rámy oltářních obrazů, monstrance a svatostánek hlavního oltáře se všemi prvky ústředního reliéfu Nanebevzetí Panny Marie. Od dob svého vzniku se tedy zámecká kaple ve Vizovicích poprvé vrací k původní barevnosti v elegantní bílo šedé kombinaci, v níž zlacené prvky oltářů, obrazových rámů a plastik vytvářejí mimořádnou podívanou.