Státní zámek Vranov nad Dyjí v roce 2014

Státní zámek Vranov nad Dyjí navštívilo během roku 2014 celkem 51 394 návštěvníků (v roce 2013 to bylo 47 306 návštěvníků)

Pod záštitou ministra kultury proběhla na zámku Vranov nad Dyjí výstava „Evropská kamenina ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze“. Jde o jeden z nejucelenějších a nejkvalitnějších souborů kameniny ve střední Evropě. Vranovská výstava nabízí soubor vybraných keramických výrobků rozprostřených na časové ploše od 70. let 18. století do 70. let 19. století. Návštěvníci, kteří neměli možnost ji vidět v loňském roce, mají šanci ještě následující dvě sezóny. Byla dokončena rekonstrukce sýpky, ta získala novou střechu a statické zajištění. Současně s touto akcí byla z dotace SMVS ve výši 5 mil Kč připravena i projektová dokumentace na obnovu konírny.

Ve výši 5 milionů Kč byla z dotace SMVS uskutečněna 1. etapa obnovy bývalé zámecké sýpky. Opraven byl především krov, položena nová střešní krytina, objekt staticky zajištěn a byly do něho přivedeny základní sítě.