Ani déšť nezastavil rytíře v nelítostném klání na lysickém panství

Krásné bujné koně, slavné rytíře v plátovaných zbrojích, vlající vlajky, napínavá klání a nelítostné souboje, to vše obdivovalo v neděli 29. června 2014 více než 650 návštěvníků zámku Lysice nedaleko Boskovic, kde se udál velký rytířský turnaj na počest Jiřího z Kunštátu a Poděbrad.

Velkolepý turnaj Hold Jiřímu z Kunštátu se odehrál na prvním nádvoří lysického zámku a v rytířských soubojích jste zde mohli obdivovat Hynka Bočka z Kunštátu, Annu z Rožmberka, Monsieur Delacroix či Roberta Vlka ze Šumburku. Přítomen byl osobně i sám český král Jiří z Kunštátu a Poděbrad se svým věrným Bratrem Palečkem. Jen co se král usadil na trůn, zahájil herold královský pan Olšan z Olšan klání rytířské na kolbišti lysickém.

Rytíři se utkali v souboji sekernickém, kde vítěznou stuhu z rukou krále převzal francouzský rytíř Monsieur Delacroix. V dalších turnajích, např. ve střelbě z luku, si velmi dobře vedla dcera pana Petra z Rožmberka, Anna. Na programu bylo i klání s dřevci či ztvárnění legendy O drakovi a svatém Jiří. Spokojenost návštěvníků byla zjevná nejen z jejich rozesmátých tváří, ale i z povzbuzování rytířů během soubojů nebo provolávání slávy králi na panství lysickém. Před závěrem se nad zámkem přehnala dešťová sprška, ale ani ta nenarušila průběh turnaje, naopak prokázala chrabrost a udatnost rytířů, ale i obecenstva.

Rytířský turnaj „Hold Jiřímu z Kunštátu“ byl součástí „Roku pánů z Kunštátu“, výstavní a prezentační akce Národního památkového ústavu. http://www.npu.cz/kunstatsky-rok/

Rytířský turnaj byl částí tradičních Lysických férií. Během víkendu 28.– 29.6. prošlo zámkem více než 1620 návštěvníků. Užili si nejenom kostýmované prohlídky bohatých zámeckých interiérů, ale i prohlídku zbrojnice, minijarmark na druhém nádvoří, expozici historického kočáru a výstavu o lesnictví nejen na lysickém panství.

Další akcí na Státním zámku Lysice jsou noční prohlídky na téma lesu a lovu „Myslivecká romance“, které se konají v sobotu 5.7.2014.