Sezóna 2014 na památkách Moravskoslezského kraje – Důl Michal, zámek Hradec nad Moravicí, zámek Raduň

Návštěvnická sezóna 2014 přála našim památkám. Od ledna do prosince 2014 navštívilo památkové objekty (Důl Michal, zámek Hradec nad Moravicí, zámek Raduň) v Moravskoslezském kraji ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži 73 625 návštěvníků.

Největšími lákadly pro návštěvníky byly tradiční kulturní akce na památkách, jako je zahájení sezóny, Velikonoce, advent a Vánoce nebo večerní a noční prohlídky, květinové výstavy, divadelní a hudební vystoupení.

V roce 2014 zahájil Národní památkový ústav projekt na podporu méně navštěvovaných památkových objektů – Neobjevené památky. Projekt Neobjevené památky nabízí soubor 33 jedinečných, přesto doposud návštěvnicky nedoceněných památek, které veřejnosti nabídnou dosud neokoukané krásy a zajímavosti. Vybraný soubor hradů, zámků, klášterů, hradních zřícenin a sakrální architektury zastupuje památky Čech, Moravy i Slezska. V rámci projektu byla v roce 2014 veřejnosti umožněna účast v zajímavých soutěžích, zábavně-vzdělávacích programech a sběratelských edicích. Z moravskoslezských památkových objektů byl do projektu zapojen zámek Raduň.

Státní zámek Hradec nad Moravicí navštívilo během roku 2014 celkem 37 546 návštěvníků

(v roce 2013 to bylo 34 098 návštěvníků).

Mimořádnou sezónu zažili na zámku v Hradci nad Moravicí, kde byly na konci dubna slavnostně otevřeny obytné a reprezentační interiéry severního křídla Bílého zámku. Tyto prostory byly veřejnosti otevřeny po 35leté rekonstrukci. Kromě zrekonstruovaných prostor si návštěvníci mohli prohlédnout i výstavu podrobně mapující celou památkovou obnovu Bílého zámku nebo navštívit nově otevřené edukační centrum.

Do konce roku 2014 byly restaurovány dva nejznámější obrazy z mobiliárního fondu zámku Hradec nad Moravicí. Jedná se o práce Oskara Kokoschky (1886–1980) z let 1914 „Portrét neznámého muže“ a z roku 1916 „Portrét Mechtildy Lichnovské“. Nyní jsou obrazy zapůjčeny na výstavu „Hrady objevované a opěvované“, která probíhá do 15.3. 2015 v Jízdárně Pražského hradu.

Důl Michal v Ostravě navštívilo během roku 2014 celkem 11 785 návštěvníků

(v roce 2013 to bylo 10 618 návštěvníků).

V sezoně 2014 na Dole Michal proběhly 3 rozsáhlé výstavy, které měly i mezinárodní charakter „Figurama 14“, OSTRAVA CONTEMPORAY ART, Revitalizace a Ce(j)chovna.

Státní zámek Raduň navštívilo během roku 2014 celkem 24 294 návštěvníků

(v roce 2013 to bylo 14 979 návštěvníků).

O příznivé sezóně na Raduni vypovídají čísla návštěvnosti, naposledy se zámek nad dvacetitisícovou návštěvnost dostal v roce 2010.

V dubnu 2014 byl zpřístupněn nový prohlídkový okruh, který vede dosud nepřístupnými interiéry severního traktu, a to jak v panském obytném patře, tak v původním hostinském podkroví. V patře jsou k vidění severní hala, kuřárna, malý společenský salonek a knížecí pracovna. V obytném podkroví z roku 1908 pak tři hostinské pokoje s příslušenstvím. Podnětem k realizaci nové prohlídkové trasy byla tříletá komplexní oprava a obnova zámeckých střech a podstřešních prostor, realizovaná v letech 2009 až 2011 s finanční podporou programu INSPROFIN MK ČR.

Byla dokončena expozice v patře návštěvnického centra v zámecké sýpce doplněním o plně hmotové architektonické modely renesančně-barokní podoby zámku k roku 1691 a situačního rozvrhu zámeckého areálu k roku 1849. Oba modely tak velmi významně doplňují expoziční sekci v patře zámecké sýpce.

Byla zahájena revitalizace zámeckého parku včetně obnovy kuchyňsko-bylinné zahrady s termínem dokončení v červnu 2015 z programu OPŽP.

Byla zahájena příprava celkové památkové obnovy novogotické hradební zdi z roku 1849 směřující k celkové obnově památky, a to včetně obou zahradních teras.

V roce 2014 začala i celková památková obnova renesančního suterénu zámku se středověkými relikty včetně zachovaných technických památek dokumentujících modernizaci objektu v 1. třetině 20. století.