Sezóna 2014 na hradech a zámcích Jihomoravského kraje ve správě Národního památkového ústavu

Loňská návštěvnická sezóna přála našim památkám. Od ledna do prosince 2014 navštívilo památkové objekty (hrad Bítov, hrad Pernštejn, hrad Veveří, zámek Bučovice, zámek Kunštát, zámek Lednice, zámek Lysice, zámek Milotice, zámek Rájec nad Svitavou, zámek Uherčice, zámek Valtice, zámek Vranov nad Dyjí) v Jihomoravském kraji ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži 787 849 návštěvníků. Návštěvnost se oproti předchozím letům zvýšila u všech památek. Opravdu rekordní návštěvnost zaznamenal zámek Lednice, kde nárůst oproti roku 2013 je téměř 50 tisíc návštěvníků.

Největšími lákadly pro návštěvníky byly tradiční kulturní akce na památkách, jako je zahájení sezóny, Velikonoce, advent a Vánoce nebo večerní a noční prohlídky, květinové výstavy, divadelní a hudební vystoupení. Pozornost návštěvníků si získala i nově otevřená prohlídková trasa „V erbu tří pruhů“ na Státním zámku Kunštát, kterou vidělo téměř dva tisíce návštěvníků.

V roce 2014 zahájil Národní památkový ústav projekt na podporu méně navštěvovaných památkových objektů – Neobjevené památky. Projekt Neobjevené památky nabízí soubor 33 jedinečných, přesto doposud návštěvnicky nedoceněných památek, které veřejnosti nabídnou dosud neokoukané krásy a zajímavosti. Vybraný soubor hradů, zámků, klášterů, hradních zřícenin a sakrální architektury zastupuje památky Čech, Moravy i Slezska. V rámci projektu byla v roce 2014 veřejnosti umožněna účast v zajímavých soutěžích, zábavně-vzdělávacích programech a sběratelských edicích. Z jihomoravských památkových objektů byly do projektu zapojeny zámky v Bučovicích, na Kunštátě, v Rájci nad Svitavou a v Uherčicích.

Státní hrad Bítov navštívilo během roku 2014 celkem 60 218 návštěvníků

(v roce 2013 to bylo 55 567 návštěvníků).

Na Bítově byla v roce 2014 dokončena oprava krovu a výměna střešní krytiny na konírně v hodnotě 470 tisíc Kč. Dále byl zpracován projekt na generální opravu střech jižního křídla a paláce (120 tisíc Kč). Proběhla I. etapa restaurování novogotické skříně na zbraně z příspěvku Ministerstva kultury 50 tisíc Kč.

Státní zámek Bučovice navštívilo během rohu 2014 celkem 10 801 návštěvníků

(v roce 2013 to bylo 7 666 návštěvníků).

Na zámku v Bučovicích byla dokončena obnova krovu a střešního pláště.

Státní zámek Kunštát navštívilo během roku 2014 celkem 10 822 návštěvníků

(v roce 2013 to bylo 6 368 návštěvníků).

Největší akcí na zámku Kunštát bylo v loňském roce nepochybně otevření nové prohlídkové trasy „V erbu tří pruhů. Páni z Kunštátu a jejich hrad“. Díky ní se návštěvníkům otevřely zcela nové středověké prostory zámku. Otevření nové trasy bylo vrcholnou akcí projektu Rok pánů z Kunštátu.

Státní zámek Lednice navštívilo během roku 2014 celkem 376 559 návštěvníků

(v roce 2013 to bylo 328 303 návštěvníků)

V loňském roce byly dokončeny práce na historických kanalizačních štolách v hodnotě cca 5 mil. Kč. V polovině roku 2014 byla dokončena obnova fasády západního křídla jízdárny a tím byla završena celková obnova zámeckých jízdáren. Byla zahájena obnova interiéru Minaretu, její dokončení je plánováno na listopad 2015. Celá obnova by měla stát cca 14 mil. Kč

Státní zámek Lysice navštívilo během roku 2014 celkem 26 733 návštěvníků
(v roce 2013 to bylo 25 324 návštěvníků)
Bylo obnoveno západní průčelí fasády severního křídla a obnovena malá pergola. Do konce roku probíhala záchrana malířské výzdoby a štukatur sala terreny.

Státní zámek Milotice navštívilo během roku 2014 celkem 32 289 návštěvníků

(v roce 2013 to bylo 28 676 návštěvníků)
Pokračovalo se v opravách tří místností na nové prohlídkové trase, která bude veřejnosti otevřena v roce 2016.

Státní hrad Pernštejn navštívilo během roku 2014 celkem 74 605 návštěvníků
(v roce 2013 to bylo 61 478 návštěvníků; pozn. rozdíl v návštěvnosti je tak velký protože v roce 2013 probíhalo na Pernštejně filmové natáčení a hrad byl v hlavni sezónu 11 dnů pro veřejnost zcela uzavřen.)

Mimořádnou kulturní záležitostí byla výstava „Dlouhá cesta za krásou“ – doprovodná akce k Roku pánů z Kunštátu, která bezmála 70 gotickými exponáty připomněla umění a kulturu západoevropských panovnických dvorů v časech mírového poselstva Jiřího z Kunštátu a Poděbrad a kterou během dvou letních měsíců navštívilo přes 9 tisíc návštěvníků.

Loni poprvé byl v rámci operačního programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 úspěšně realizován interaktivní program „Za tajemstvím středověku aneb pážata, panoši a rytíři“, zacílený na rodiny s malými dětmi a spolufinancovaný z prostředků EU (9.8.2014).

Byla dokončena obnova krovu, střešního pláště a nádvorní fasády bloku „K“ – restaurace a navazujících budov na 1. nádvoří. Proběhla obnova krovu a šindelové krytiny na budově barbakánu. V rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 se pracovalo na znovuzpřístupnění hradní bašty a obnově 1. hradní brány. Tato akce probíhá ve spolupráci s Oravským múzeem a je spolufinancována z EU. Obnovené prostory si budou moci návštěvníci prohlédnout v letošní sezóně.

Státní zámek Rájec nad Svitavou navštívilo během roku 2014 celkem 22 525 návštěvníků (v roce 2013 to bylo 18 799 návštěvníků)

Na zámku v Rájci nad Svitavou byla na podzim 2014 zahájena jedna z největších oprav za několik posledních desetiletí – obnova krovu a střešního pláště nad střední částí hlavní zámecké budovy. Celá oprava vyjde na cca 3 mil. Kč.

Byla zahájena i oprava havarijní části ohradního zdiva zámeckého parku.

Státní zámek Uherčice navštívilo během roku 2014 celkem 3 212 návštěvníků

(v roce 2013 to bylo 2 587 návštěvníků)

Na zámku v Uherčicích bylo v roce 2014 vybudováno nové zázemí pro návštěvníky v bývalé konírně z dotace SMVS ve výši 2,25 mil Kč. Otevřeno bude v červnu 2015. Byla obnovena část lesoparku v podzámecké stráni, byly vymýceny nálety a vysázeno několik desítek nových keřů. V banketním sále probíhalo zajištění stropu před restaurováním omítek z finančních zdrojů zámku v hodnotě 850 tisíc Kč. Proběhla příprava projektové dokumentace na statické zajištění klenby v průjezdu pod spadlou věží a sloupů v arkádovém nádvoří.

Státní zámek Valtice navštívilo během roku 2014 celkem 44 737 návštěvníků (v roce 2013 to bylo 42 628 návštěvníků)

V loňském roce byla na zámku ve Valticích zahájena oprava fasád předzámčí a terasou s opěrnou zdí, která bude dokončena v listopadu 2015 a celkové náklady se vyšplhají na 14 mil. Kč.

Státní hrad Veveří navštívilo během roku 2014 celkem 73 954 návštěvníků (v roce 2013 to bylo 72 539 návštěvníků)
Výstavu k výročí založení hradu „800 let hradu Veveří“, která mapovala založení, slávu, úpadek i znovuzrození hradu si návštěvníci mohli prohlédnout po celou sezónu 2014.
Byla dokončena obnova dvou místností v prohlídkové trase ve výši 60 tisíc Kč. V loňské sezóně byly ve dvou místnostech stávající prohlídkové trasy napnuty látkové tapety a místnosti tak získaly nový vzhled. Byly restaurovány křesla a židle ze SZ Rájec. Tento nábytek a vlastně i finální podobu těchto salonů uvidí návštěvníci v letošním roce. Dále byla zpracována projektová dokumentace na přemístění vodárny a přeložení vodovodu, akce bude v tomto roce realizována. Byl dokončen projekt na opravu střechy nad tzv. Kovárnou a jednou ze vstupních obranných věží.

Státní zámek Vranov nad Dyjí navštívilo během roku 2014 celkem 51 394 návštěvníků

(v roce 2013 to bylo 47 306 návštěvníků)

Pod záštitou ministra kultury proběhla na zámku Vranov nad Dyjí výstava „Evropská kamenina ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze“. Jde o jeden z nejucelenějších a nejkvalitnějších souborů kameniny ve střední Evropě. Vranovská výstava nabízí soubor vybraných keramických výrobků rozprostřených na časové ploše od 70. let 18. století do 70. let 19. století. Návštěvníci, kteří neměli možnost ji vidět v loňském roce, mají šanci ještě následující dvě sezóny. Byla dokončena rekonstrukce sýpky, ta získala novou střechu a statické zajištění. Současně s touto akcí byla z dotace SMVS ve výši 5 mil Kč připravena i projektová dokumentace na obnovu konírny.

Ve výši 5 milionů Kč byla z dotace SMVS uskutečněna 1. etapa obnovy bývalé zámecké sýpky. Opraven byl především krov, položena nová střešní krytina, objekt staticky zajištěn a byly do něho přivedeny základní sítě.