Novinky na Buchlově

V září loňského roku byl na hradě Buchlově po 25 letech otevřen Taneční sál. V letošní sezóně se tedy naplno zapojí do prohlídkové trasy a bude pro návštěvníky vítaným zpestřením. V prohlídkové trase hradu byl Taneční sál zahrnut již od poloviny 19. století.

Vybavení sálu v dnešní době představuje čtrnáct restaurovaných obrazů rodových portrétů a heraldiky. Působivou atmosféru sálu dotvářejí dvě malované dřevěné lavice datované do období manýrismu až raného baroka. Sál bude prezentován v prohlídkové trase „Buchlov v proměnách času“ a využíván bude i ke svatebním obřadům.