DLOUHÁ CESTA ZA KRÁSOU – Výstava umění ze sbírek hradů, zámků a dalších památek

V pátek 4. července 2014 ve 14:00 hodin bude slavnostně zahájena výstava umění ze sbírek hradů, zámků a dalších památek na Státním hradě Pernštejně.

Výstava Dlouhá cesta za krásou, pořádaná u příležitosti projektu Národního památkového ústavu Rok pánů z Kunštátu, připomíná kulturní pozadí diplomatických misí Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, vyslaných k západním panovnickým dvorům. Úspěšně navázané spojenecké svazky předznamenaly vznik Smlouvy o nastolení míru v celém křesťanstvu.

Expozice Dlouhá cesta za krásou se v unikátních prostorách hradu Pernštejna snaží představit to nejlepší z evropského umění „podzimu středověku“ ze sbírek českých, moravských a slezských hradů a zámků, ale i dalších památek. Několik desítek exponátů z oblasti Německa, někdejšího severního Burgundska, Francie, Španělska a Itálie dokládá podobu umění v evropských kulturních centrech a zároveň představuje ušlechtilé sběratelské zájmy středoevropských aristokratů 19. století.

Za zmínku rozhodně stojí Reliéf Madona s dítětem a malým svatým Janem Křtitelem od Benedetta da Maiana jako jedno z prvních děl florentské renesance. Prvně zde bude k vidění i oltářní obraz z hradu Bouzova, ten si budou moci návštěvníci prohlédnout z obou stran. Výstava svým rozsahem nabízí vůbec poprvé možnost vidět pozdně gotické a raně renesanční umění z hradů a zámků z celé České republiky v ucelené podobě a na jednom místě.

Výstava je otevřena od 5.7. – 7.9. 2014