TAJEMSTVÍ ROSTLIN – výstava fotografií Viktora Sýkory v Muzeu v Roztokách

Nečekaný a fascinující náhled do světa rostlin ve fotografiích VIKTORA SÝKORY.
Fotografie na výstavě vznikly dvěma technicky diametrálně odlišnými přístupy: Světelnou mikroskopií a skenovací elektronovou mikroskopií.
Z fotografií Viktora Sýkory je patrno, že je nevytvořil amatér, který se „jen nadchl“ krásou. Autor v nás dokáže vzbudit zájem o neznámou krásu a vyvolat v nás úctu k zázrakům přírody…

VÝSTAVA SE KONÁ OD 1. 8. DO 26. 10. 2014, STŘEDA AŽ NEDĚLE 10 – 18 HODIN.

VIKTOR SÝKORA
* Fotograf a vědecký pracovník, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Věnuje se volné fotografické tvorbě, především mikrofotografii. Několik let působil jako hostující fotograf Divadla pod Palmovkou. Jeho práce byly publikovány doma i v zahraničí…
Více informací na: www.viktorphoto.eu