26. 2. – 20. 9.: Dobřichovické vily na zámku v Roztokách

Výstava věnovaná sídlům pražské honorace vznikla díky spolupráci s Národním památkovým ústavem a Státním okresním archivem Praha-západ. 
Vilová architektura známého letoviska nad Berounkou byla proslulá u nás i v cizině svou výstavností již na počátku 20. století. Místo konání výstavy nebylo zvoleno náhodně, vždyť v Roztokách vznikla vůbec nejstarší villegiatura, vázaná na hlavní město Prahu. Záměrem tvůrců je v následujících letech na výstavu navázat a postupně představit i jiné význačné vilové lokality.

Pozoruhodná architektura dobřichovické villegiatury je zastoupena souborem více jak třiceti vil postavených mezi lety 1880–1945. Kvalitní současné fotografie od tří uměleckých fotografů, plány vil i dobové fotografie či pohlednice přiblíží návštěvníkům mimořádnou hodnotu letoviska vyrostlého v malebné kopcovité krajině na pravém břehu Berounky v části Dobřichovic zvané Brunšov, stejně jako osobnosti majitelů vil.
Není opomenuto ani zahradní umění, které tvořilo důležitou součást zdejší vilové architektury…

Výstava je k vidění na zámku v Malé výstavní síni – od středy do neděle: 10 – 18 hodin.