Slavnostní „nandání makovice“ na hlavní věž zámku v Náchodě

Slavnostní nandání makovice na hlavní věž Státního zámku Náchod a zároveň uložení nových pamětních listů a kopií původních dokumentů do nové pamětní schránky, jenž bude následně vložena do nově pozlacené makovice před jejím osazením na vrchol věže, proběhne v pondělí 16.6.2014 v 10.00 hodin na III. nádvoří SZ Náchod, u zámecké kašny – zde bude vystavena již nově zrestaurovaná korouhev s hvězdou a nově pozlacená makovice.

U kašny by měl proběhnout úvod včetně komentáře k probíhajícím opravám. V cca 10:30 hod. dojde k představení nových dokumentů a pamětihodností, které budou následně zabaleny a vloženy do pamětní schránky včetně kopií předešlých dokumentů. Během prohlídky dokumentů na správě zámku bude zároveň probíhat transport makovice a korouhve na vrchol věže. Po zabalení a vložení dokumentů do schránky dojde k jejímu uzavření zaletováním (cca 11:00). Posléze bude schránka vynesena na vrchol věže, kde bude vložena do makovice. Makovice bude následně osazena na své místo včetně korouhve.

Fotografie: Zámek Náchod Zdroj: Archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově