Návštěvnost hradů a zámků za rok 2014

Uplynulý rok byl pro objekty ve správě Národního památkového ústavu, územní správy na Sychrově, mimořádně příznivý. Kastelánům se podařilo prosadit myšlenku, aby se návštěvníci na objekt vraceli, a to díky rozšířeným nabídkám jak různých prohlídek, tak pořádáním kulturních akcí.

Návštěvnická sezóna 2014 byla pro objekty ve správě NPÚ, ÚPS na Sychrově velmi příznivá – objekty si v součtu oproti loňskému roku polepšily, za což návštěvníkům velmi děkujeme. Velký vliv na dané výsledky mělo počasí, neboť sezóna mohla začít v dubnu i na hradech, kde obvykle bývá sníh, k výletům přálo i léto a hojně navštěvované byly také adventní akce a vánoční prohlídky, neboť mírná zima nepřála milovníkům zimních sportů, kteří hledali jiné vyžití.

Kromě příznivého počasí se ale na návštěvnosti velmi podílela i bohatá nabídka objektů. „Již před časem jsme se s kastelány dohodli, že musíme objekty vést tak, aby je lidé vnímali jinak, než v uplynulých dobách. Víme, že již nestačí mít na objektu léta jednu stejnou prohlídkovou trasu, ale že musíme nabídku měnit, rozšiřovat. Nechceme, aby si návštěvník řekl – zde už jsem byl loni, zde to znám. Proto nabízíme oživené prohlídky, noční prohlídky, pořádá se řada kulturních akcí, ale také koncerty, výstavy, recitály apod. Nedílnou součástí naší nabídky jsou také programy pro rodiny s dětmi, kdy nabízíme dětskou prohlídku za doprovodu princezny či jiné pohádkové nebo historické bytosti a která je uzpůsobena věku dětí. Tyto prohlídky nabízíme na Sychrově, Grabštejně, Zákupech, v Náchodě, na Litomyšli, Slatiňanech, na Veselém Kopci, zkrácené prohlídky jsou v Ratibořicích. Dětské dny či přímo celodenní akce zaměřené na děti se pořádají v Hrádku u Nechanic, na Kunětické hoře a například v Liticích mohou rodiny s dětmi chodit po areálu i hradě samostatně. Kostýmované prohlídky a velice úspěšná Hradozámecká noc byly letos např. na Frýdlantě, Opočně a Hrubém Rohozci. K pořádání adventních a vánočních prohlídek se letos připojil i zámek Lemberk a návštěvníci velmi oceňovali jak výzdobu objektu, tak výklad zaměřený na šlechtické zvyky o Vánocích“, hodnotí sezónu ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově PhDr. Miloš Kadlec. K vysoké návštěvnosti také přispěly oslavy 750 let výročí od založení hradu Bezděz a prázdninové noční prohlídky na Troskách. Trosky také vyšly vstříc turistům a během hlavních prázdnin byla tato unikátní památka zpřístupněna denně, včetně pondělí.

Absolutním „skokanem“ roku v návštěvnosti je zámek Zákupy (Liberecký kraj), kde se panu kastelánovi Mgr. Weissovi a jeho týmu povedlo zvýšit návštěvnost objektu o více jak sto procent. Na Zákupech proběhla reinstalace prohlídkové trasy, byly nabízeny i prohlídky stavebně-historické, rozšířila se – stejně jako na většině objektů – nabídka pro rodiny s dětmi, bylo pořádáno více kulturních akcí. Zákupy se staly také součástí projektu „Neobjevené památky“, stejně jako Grabštejn, Hrubý Rohozec, Slatiňany a Litice – projektu NPÚ, který si klade za cíl veřejnost více informovat o památkách, které jsou doposud trochu stranou návštěvnického zájmu.