Komentovaná prohlídka zámecké zahrady na zámku v Raduni

Komentovaná prohlídka zahrady zámku Raduň proběhne v sobotu 1. srpna 2015 ve 14.00 hodin a zaměří se na období 1822 až 1829. Tehdy došlo k radikální architektonické a organizační proměně zanedbaného renesančně-barokního zámku v Raduni, obklopeného sešlým hospodářským dvorem a uzavřeném v dožívajícím opevňovacím systému na neoklasicistní elegantní sídlo s nově vybavenými interiéry vytříbené umělecko-řemeslné ambaláže, které splňovalo veškeré nároky kladené na pohodlnou aristokratickou rezidenci.

Kvalitu privátního i reprezentačního života Larisch-Mönnichů příslušných k elitní rakouské šlechtě současně podepřelo zmodernizované personální a provozní zázemí, nově založený přírodně-krajinářský park a soustava relaxačních a reprodukčních zahrad korunovaná komorní neoklasicistní oranžérií.