Zámecké dožínky na zámku Lešná

Letní slavnost v zámeckém parku Lešná u Valašského Meziříčí plná lidových zvyků v podání Valašského souboru písní a tanců Bača.

Hudebně taneční program 16. 8. 2014 od 14 hodin, vstupné 20 Kč.

Dožínky byly radostnou událostí, ukončením namáhavých polních prací. Veselo bude i v lešenském zámeckém parku. Program začne krojovaným průvodem, který se vydá pro požehnání k místnímu kostelu. Kostel sv. Michaela v Lešné stojí za pozornost sám o sobě. Je vyzdoben freskami moravského barokního malíře J. I. Sattlera a od roku 1972 je kulturní památkou. Od kostela půjde průvod zpět k zámku, kde předá dožínkový věnec místní vrchnosti. Následuje pásmo valašských tanců a písní. Poté už může začít všeobecná veselice za doprovodu cimbálové muziky Bača s primášem Lukášem Krupou. Kromě stánku s občerstvením budou na prodej i tradiční rukodělné výrobky.

Zámek a park Lešná

Lešenský zámek nedaleko Valašského Meziříčí byl sídlem rodové větve hrabat Kinských, kteří se zasloužili o jeho současnou podobu. Dnes mu atraktivitu dodávají nejen nově zrekonstruované historické interiéry, ale i anglický park se vzácnými dřevinami.