Rok 2014 na Státním zámku Raduň

Státní zámek Raduň navštívilo během roku 2014 celkem 24 294 návštěvníků (v roce 2013 to bylo 14 979 návštěvníků).

O příznivé sezóně na Raduni vypovídají čísla návštěvnosti, naposledy se zámek nad dvacetitisícovou návštěvnost dostal v roce 2010.

V dubnu 2014 byl zpřístupněn nový prohlídkový okruh, který vede dosud nepřístupnými interiéry severního traktu, a to jak v panském obytném patře, tak v původním hostinském podkroví. V patře jsou k vidění severní hala, kuřárna, malý společenský salonek a knížecí pracovna. V obytném podkroví z roku 1908 pak tři hostinské pokoje s příslušenstvím.

Podnětem k realizaci nové prohlídkové trasy byla tříletá komplexní oprava a obnova zámeckých střech a podstřešních prostor, realizovaná v letech 2009 až 2011 s finanční podporou programu INSPROFIN MK ČR.

Byla dokončena expozice v patře návštěvnického centra v zámecké sýpce doplněním o plně hmotové architektonické modely renesančně-barokní podoby zámku k roku 1691 a situačního rozvrhu zámeckého areálu k roku 1849. Oba modely tak velmi významně doplňují expoziční sekci v patře zámecké sýpce.

Byla zahájena revitalizace zámeckého parku včetně obnovy kuchyňsko-bylinné zahrady s termínem dokončení v červnu 2015 z programu OPŽP.

Byla zahájena příprava celkové památkové obnovy novogotické hradební zdi z roku 1849 směřující k celkové obnově památky, a to včetně obou zahradních teras.

V roce 2014 začala i celková památková obnova renesančního suterénu zámku se středověkými relikty včetně zachovaných technických památek dokumentujících modernizaci objektu v 1. třetině 20. století.