Otevření návštěvnického zázemí na zámku Uherčice

V pátek 19. června 2015 úderem poledne na zámeckých hodinách bude slavnostně předáno návštěvníkům do užívání vstupní centrum. Nově zrekonstruované prostory budou sloužit nejenom k odbavení návštěvníků, ale poskytnou další v dnešní době již nepostradatelné služby.

Nové návštěvnické zázemí bylo zbudováno v jižním traktu u vstupní brány v prostorách jedné z bývalých knížecích koníren. Konírny byly v historii využívány k různým účelům, např. v době, kdy na zámku sídlil státní statek, se zde nacházel teletník. Část nově přístupných prostor je věnována i prodeji suvenýrů, odborných i populárně-naučných tiskovin a publikací, prodeji drobného občerstvení a nechybí ani sociální zařízení.

V letošním roce zažívá zámek v Uherčicích svou dvacátou návštěvnickou sezónu a je příhodné, že právě k tomuto výročí nabízíme návštěvníkům rozšíření našich služeb.

„Otevření nového návštěvnického zázemí na zámku Uherčice vnímám jako jeden ze základních standardů, který jsme návštěvníkům v Uherčicích ještě dlužili. Avšak novým centrem naše úsilí rozhodně nekončí, návštěvníci se mohou těšit i na obnovu vegetace zámeckých parků a zahrad nebo nový vzhled arkád.“ říká Jan Slezák, ředitel NPÚ, územní památkové správy v Kroměříži, která zámek v Uherčicích spravuje.

Od svého zpřístupnění veřejnosti v roce 1996 byla na zámku zahájena mimořádně náročná památková obnova a Uherčice byly zařazeny do Programu záchrany architektonického dědictví.

V letošní sezóně mohou návštěvníci zaznamenat velký pokrok v obnově zámku. Z nádvoří byly odstraněny nevzhledné betonové panely a tři mobilní buňky sloužící jako pokladna, zázemí pro obsluhující personál a občerstvení. V prostoru arkádového nádvoří proběhl archeologický záchranný výzkum, kde v několika sondách byla odkryta renesanční štětová dlažba. Poté byl povrch nádvoří upraven a tím přichystán na sezónu. V nejbližší době bude zadán projekt na odvodnění, památkovou obnovu arkád a finální úpravu povrchu nádvoří. V současné době probíhá obnova šesti oken andělské chodby.

Vzhledem k dlouhodobé památkové obnově objektu je provoz pro návštěvníky časově i prostorově limitován. V současné době se zde nabízí dva prohlídkové okruhy. Otevřeno je v červnu o víkendech a v červenci a v srpnu denně mimo pondělí. Avšak celoročně je správa zámku schopna odbavit předem ohlášené a dohodnuté výpravy.

Státního zámku v Uherčicích si začali všímat i filmoví producenti, v létě v době od 18. 7.

do 9. 8 2015 bude zámek pro veřejnost uzavřen z důvodů natáčení filmové pohádky. Ale ještě než zámek obsadí filmový štáb, se v pondělí 13. 7. 2015 uskuteční v banketním sále tradiční koncert sopranistky Pavlíny Senič a jejího hosta Felixe Slováčka jr. Po něm bude následovat dražba unikátních vín, jejíž výtěžek bude opět věnován na rekonstrukci tohoto renesančního skvostu.

Státní zámek Uherčice

Rozlehlé venkovské renesanční sídlo zahrnující obytné, reprezentační i hospodářské prostory včetně zahrad a parků vzniklo na konci 16. století na místě pozdně gotické tvrze. Uherčice byly se svým zámkem první osadou za hranicí či poslední před hranicí a vítaným místem zastávek na cestě mezi Vídní a Prahou. V dobách společenského vzestupu zdejší šlechty byly předurčeny k funkci malebného sídla bohatě navštěvovaného vídeňskou aristokracií i umělci. Největší stavební rozmach spadá do poslední čtvrtiny 16. století, kdy se zámek rozrostl prakticky do dnešní podoby. Pozdější barokní a klasicistní úpravy se nijak zásadně nedotkly renesanční architektonické podstaty, avšak zejména v období baroka byly interiéry významně zhodnoceny mimořádně kvalitní štukovou výzdobou.

Slogan v rámci celorepublikové propagační akce „neobjevené památky“: Uherčice – zámek pod ochranou Fontanových andělů.