Mezinárodní den archeologie v Roztokách a okolí

Co to je archeologie? Jak pracuje archeolog a co všechno zkoumá? A k čemu nám to je vlastně dnes dobré? Nejen na tyto otázky se pokusí odpovědět Mezinárodní den archeologie, který se letos vůbec poprvé koná i v České republice!
Středočeské muzeum v Roztokách při této příležitosti v sobotu 18. října chystá:
Od 13 do 17 h – komentovaná prohlídka pravěkého a raně středověkého hradiště Levý Hradec, kde by měl být u této ojedinělé příležitosti zpřístupněn kostel sv. Klimenta, dále pravěkého hradiště Řivnáč a eponymní lokality Holý vrch u Únětic. Na prohlídku bude navazovat ÚNĚTICKÝ ARCHEOLOGICKÝ FESTIVAL pořádaný studenty archeologie FF UK.
Pokud máte o účast na akci zájem, přihlaste se na e-mail: archeoteam@seznam.cz.

Harmonogram komentované prohlídky:
Do 13:00 
• prohlídky zámeckých expozic (neorganizováno)

Ve 13:00
• sraz účastníků v Roztokách: historie Roztok a okolí, prohlídka výstavy Od bezu k šafránu / Barvířské rostliny, prohlídka exteriéru roztockého zámku
• sraz účastníků na Levém Hradci: komentovaná prohlídka hradiště, prohlídka kostela sv. Klimenta

Ve 13:55
• přesun účastníků prohlídky roztockého zámku vlakem (jízdenky si zakoupí každý sám) ze zastávky Roztoky u Prahy do stanice Roztoky – Žalov; dále pěšky procházka na hradiště Levý Hradec

Zhruba v 15:00 
• začátek procházky z Levého Hradce na Řivnáč a Holý vrch

Zhruba v 17:00 
• konec komentované prohlídky na Holém vrchu, kde začíná Únětický archeologický festival; poté přesun na kulturní program do Únětic

Celková délka trasy cca 6 km.
TĚŠÍME SE NA VÁS!