Otevření nově zrekonstruovaných prostor na hradě Lipnice

V sobotu 12. července 2014 se veřejnosti otevřou již na stálo nově zrestaurované prostory prvního patra Thurnovského paláce. Návštěvníci tak uvidí jedinečný středověký obytný prostor, jehož součástí je i soukromá kaple. Právě v ní se dochovaly nástěnné malby, které prošly restaurováním a jejichž ústředním motivem je výjev Ukřižování a Zmrtvýchvstání Krista. Malby pocházejí pravděpodobně z období kolem roku 1520, kdy byla dokončována pozdně gotická přestavba hradu.

Navíc právě v sobotu začíná výstava obrazů Josefa Sasky a soch Otakara Marcina. http://www.hrad-lipnice.eu