Nová instalace zámeckých interiérů na vás čeká na zámku Frýdlant

Zámek Frýdlant prošel v zimních měsících nejrozsáhlejší interiérovou instalací ze všech hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu. Provedená nová interiérová instalace se týká zámecké části, ale příští rok bude následovat nová instalace i v hradní části frýdlantského hradního a zámeckého komplexu. Nynější zámecké interiéry zachycují reálný stav, který byl na zámku Frýdlant za vlastnictví posledních členů hraběcí rodiny Clam-Gallasů ve třicátých letech dvacátého století, zatímco dosavadní zámecké interiéry přibližovaly druhou polovinu devatenáctého století. A ještě jedna zajímavost, zámek a hrad Frýdlant si letos připomíná 222 let od zpřístupnění části hradu. veřejnosti.
Foto: Zámek a hrad Frýdlant, „zdroj: Národní památkový ústav“, licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ)