Hraniční syndrom / výstava na zámku Klenová

30. 3. – 1. 6. 2014

Projekt Hraniční syndrom, zaměřený na problém českého pohraničí, odsunu či Sudet obecně, prezentuje tři přední osobnosti současné výtvarné scény – malíře Davida Saudka (1966), Jaroslava Valečku (1972) a sochaře Martina Káňu (1975). Tvůrci se kreativním a nezaměnitelným způsobem vyjadřují k zániku „jednoho světa“ a zkoumají dopady „odsunu“ na všechny sféry společnosti.

K tématu jsme se přiklonili po „náhodném“ zjištění, že se problém Sudet každého ze zúčastněných osobně dotýká.  Martin Káňa strávil dětství v krušnohorských Vejprtech, Jaroslav Valečka v malé vesnici Líska v Lužických horách. Otec kurátorky Rey Michalové byl v roce 1938 jako malé dítě „odsunut“ z Teplic při německém záboru a rodina Davida Saudka byla postižena holocaustem.

Autoři vnímají prezentaci jako zcela nepolitické vyjádření názorů na téměř tisíciletou otázku hraničních území Čech a Moravy a soužití se sousedními národy.

Kurátorka výstavy Rea Michalová

Více informací na www.gkk.cz

Hrad a zámek Klenová Galerie Klatovy / Klenová

13 km západně od Klatov nedaleko česko-německých hranic se nachází rozsáhlá zřícenina významného středověkého hradu Klenová, k níž byl v 19. století přistavěn novogotický zámek. V druhé polovině 19. století vyrostl v nejbližším okolí ucelený urbanistický komplex obytných a hospodářských budov (sýpka, vila, kaple sv. Felixe, statek). Na Klenové najdete historickou expozici z dějin hradu a zámku a několik výstav špičkového českého i zahraničního umění. Z hradu se nabízí jedinečné výhledy na centrální Šumavu.