Hrad a zámek Český Krumlov již pět let provozuje Hradní muzeum

Celoročně přístupná expozice Hradního muzea v areálu zámku Český Krumlov si začátkem roku 2016 připomíná páté narozeniny. Za dobu jeho existence jej navštívilo více než 250.000 osob a zájem veřejnosti stále roste. V druhé polovině roku bude na zámku otevřeno Centrum studijních pobytů pro tuzemské i zahraniční studenty. Oběma projekty potvrzuje Národní památkový ústav úspěšnost v získávání finanční podpory z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska.

Hradní muzeum

Ojedinělá expozice Hradního muzea s celoročním provozem přilákala za prvních pět let své existence více než 256 tisíc zvídavých návštěvníků. Kromě prohlídky muzea, více než 80 procent z nich navíc vystoupá až na ochoz věže, aby se pokochali skvostnými výhledy. „Tuzemské i zahraniční turisty oslovují výjimečné exponáty, ať už se jedná o skříňový relikviář s ostatky sv. Reparáta, k němuž se váže zajímavý příběh, sbírka schwarzenberské gardy nebo kinematograf promítající autentické krátké filmy ze života Schwarzenbergů na počátku 20. století,“ vyjmenovává největší lákadla kastelán zámku Pavel Slavko.

Expozice byla již od prvopočátku tvořena nadčasově a tak, aby návštěvníkům přiblížila nejen nejstarší historii šlechtických rodů, které hrad a zámek vlastnily, ale též atmosféru soukromého i pracovního života správce rozsáhlého schwarzenberského panství. Kromě historických exponátů poutá pozornost veřejnosti také rozměrný model českokrumlovského hradu, zachycující jeho podobu v polovině 16. století nebo úchvatné výhledy na město.

Projekt zpřístupnění budovy tzv. Hrádku, která patří k nejstarším částem zámeckého areálu, vznikl v rámci Rožmberského roku 2011. Za 40 milionů korun byl objekt opraven, zrestaurován a zpřístupněn veřejnosti. „K jeho realizaci napomohla Národnímu památkovému ústavu dotace z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska,“ upřesňuje Petr Pavelec, ředitel Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích (NPÚ, ÚPS ČB).

Foto: Hradní muzeum, Zámek a hrad Český Krumlov, zdroj: fotoarchív NPÚ